ABL 00026

Tanktop 𝙉!𝙆𝙀 in logo graphic hơi bị đẹp và chất lừ luôn 
Chất vải lưới thể thao mặc rất thoáng mát và nhẹ.
 Hàng slg rất ít 😪, giá tốt