AA 004

Thun N!ke x Chel.sea, chiếc áo dành riêng cho fan The Blue 🔵
Logo N!ke và logo CLB in nhủ nổi bật . Chất vải 4 chiều co giãn mặc cực thích
 giá rất tốt 😲