QS 00252

Short #linen ZR mịn & rất mát, nhẹ nhàng🌴
Form ngang gối mặc rất thoải mái luôn nha 😚
 giá rất tốt 😲