QS 00219

Short nỉ trơn 𝙋𝘽𝙚𝙖𝙧 phối side line tệp màu 😮
Chất vải nỉ da cá, rất bền, cầm chắc tay 🦾
Form ngang gối, thoải mái. 6 màu lữa chọn
 giá cực tốt 😲