1128
Short Levi thêm 4 mẫu basic siêu cool đây! 👍
Chất denim dày dặn, rất bền 👌
Form ngang gối mặc rất thoải mái luôn nha 😚
‼ giá tốt