1158
Short basic chất vải gân, rất bền, cầm chắc tay 🦾
Form ngang gối, thoải mái. 4 màu
‼ giá cực tốt 😲