00402
Sơmi cổ danton ngắn tay happybutton🙂 phối túi cực phẩm!
Chất vải dày dặn sờ vào là thích ngay, thoáng mát
6 màu rất đẹp. Form rộng mặc thoải mái
‼ giá tốt, số lượng ít