Cuối tuần nổi bật với màu sắc cùng bộ ba cá tính hoodie, tshirt và sideline pants thì sao nhỉ ae? Vừa trendy lại vừa nổi bật, đảm bảo ai cũng phải ngoái nhìn bởi độ nổi bật và xì taiii của bạn đấy!
#mixnmatchbyKatus