Giá:
- Thun Sọc: 230k
- Khoác Bomber: 480k
- Quần: 450k - 500k
- Nón: 250k - 280k (tuỳ mẫu)
- Túi: 250k
- Dép: 320k