Giá:
- Thun Sọc: 250k
- Khoác Bomber: 450k
- Short: 300k - 320k (tuỳ mẫu)
- Nón: 250k - 280k (tuỳ mẫu)
- Túi: 220k
- Giày: 1500k