D 00022

Sandal ɴ... ғᴀᴄᴇ logo in graphic nét. Form basic rất nhẹ nhàng và êm chân 👍Full bao bì đầy đủ, 1 màu đen huyền bí 🏴
 slg ít, giá tốt