1143
Short basic chất nỉ phối ống thô 😮
Chất vải nỉ bông, rất bền, cầm chắc tay 🦾
Form ngang gối, thoải mái. 7 màu
‼ giá cực tốt 😲