838
Denim jacket in text graphic quá ư là đỉnh cao ✌
Chất denim dày dặn cực kì, form dáng basic cùng thiết kế không thể trendy hơn👍
‼ giá tốt, slg cực ít 😲