ak 00081

Denim Jacket ZR dòng basic đã lên kệ✌✌✌
Chất denim dày dặn cực kì, form dáng basic cùng thiết kế không thể trendy hơn👍
‼ giá tốt, số lượng cực ít 😲