845
Basic hoodie chất vải nỉ bông mỏng nhẹ mặc quanh năm đều được.
2 tone màu siêu đẹp 👌🏻
‼ giá tốt 😲