831
Hoodie basic chất nỉ bông mặc cực nhẹ nhàng và thoải mái 👍
Bảng màu nhiều cực kì luôn, phối muôn kiểu đều đẹp nha
‼ giá cực tốt. SL ít 😲