3007

Sandal quai da đôi ZR thiết kế basic, phối da lộn rất nhẹ nhàng và êm chân. Full bao bì đầy đủ, 1 màu đen duy nhất

 slg ít, giá tốt